Privacy Policy

Privacy Policy

Laatst gewijzigd op: 03-04-2024

Dit is de privacy verklaring van Buro Wartaal. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen. Buro Wartaal streeft er naar om zo goed mogelijk aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) te voldoen.

Omdat wij waarde hechten aan uw privacy zorgen we er dan ook voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we over u verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen.

Beveiligde verbinding

Om uw gegevens te beschermen werkt onze website met een SSL Certificaat wat zorgt voor een beveiligde verbinding tussen uw computer of apparaat en onze website. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het (groene) slotje in de browser. Laat nooit uw gegevens achter als het (groene) slotje niet zichtbaar is. Eventuele online diensten/softwarepakketten waar wij mee werken maken eveneens gebruik van deze beveiligde verbinding.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Welke gegevens verzamelen wij?

We verzamelen en gebruiken uw informatie alleen voor de in ons privacybeleid beschreven doeleinden. Tenzij we van tevoren uw toestemming hebben gevraagd voor andere specifieke doeleinden.

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening naar u uit te kunnen voeren. Buro Wartaal verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Voor en achternaam
 • Functie binnen bedrijf (in sommige gevallen)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website, in correspondentie via e-mail en/of telefonisch.
 • Door u vrijwillig verstrekte gegevens d.m.v. ingevulde formulieren betreft deelname aan acties en aanbiedingen.
 • Gegevens over het gebruik en uw ervaring op onze website middels analysetools als Google Analytics.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u als klant of contact.

Minderjarigen.

Buro Wartaal heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie indien mogelijk.

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen gegevens met als doelen:

 • goederen of diensten aan u te kunnen leveren;
 • contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten;
 • u te informeren over uitbreiding van onze dienstverlening welke voor u mogelijk interessant is;
 • factureren en administratie van de aan u geleverde producten en diensten;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte;
 • opslag en publicatie onder de juiste tenaamstelling in de Whois-database in het geval van afname domeinnamen.
 • voor het verbeteren van onze dienstverlening (via onze website).

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Dit is echter per geval verschillend. Uw gegevens worden in ieder geval bewaard voor de periode zolang u klant van ons blijft. Fiscaal gezien zijn wij verplicht uw gegevens tot minimaal 7 jaar na uw laatst ontvangen factuur te bewaren. Gegevens over het gebruik van onze website bewaren we maximaal 38 maanden (zoals ingesteld in Google Analytics) zodat we voorgaande jaren met elkaar kunnen vergelijken. E-mail verkeer kan voor langere tijd bewaard worden, aangezien een website gemiddeld iedere 4 jaar aan vervanging / onderhoud toe is, is het voor ons belangrijk eerdere communicatie te kunnen raadplegen.

Delen wij uw gegevens met derden?

Uw informatie wordt vanzelfsprekend niet zomaar met derden gedeeld. Uw gegevens worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan derden die direct betrokken zijn bij de directe uitvoering van de door u gewenste opdracht. Dit zijn in ieder geval het hostingbedrijf en ons boekhoudpakket (e-boekhouden). Uiteraard verkopen wij uw gegevens ook niet door aan anderen.

Indien mogelijk sluiten wij met bedrijven die in onze opdracht uw gegevens verwerken een verwerkersovereenkomst af om er voor te zorgen dat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd is.

Formulieren

Op onze website vindt u diverse online formulieren zoals het aanvragen van een kennismakingsgesprek of algemeen contactformulier. De via deze formulieren gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen. Buro Wartaal heeft de mogelijkheid om de gegevens op te slaan in een relatiebeheersysteem en/of klantenbestand. De gegevens zullen echter niet worden gebruikt om u na een periode van 12 maanden ongevraagd te benaderen.

Prijsvragen & Acties

Wanneer u deelneemt aan een actie of prijsvraag, wordt u mogelijk gevraagd uw naam, telefoon, adresgegevens en e-mailadres in te vullen. Op deze manier kunnen wij de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Tevens wordt op deze manier de respons op onze reclameacties gemeten zodat wij weten wie mogelijk interesse heeft in onze dienstverlending. U kunt ook worden benaderd wanneer u niet de winnaar bent, maar wel toestemming heeft gegeven en/of aangegeven heeft interesse te hebben in onze dienstverlening.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u gebruik maakt van onze website gaat u automatisch akkoord met het gebruik van cookies.

Met een cookie wordt een klein bestandje bedoeld wat bij iedere pagina die u op onze site bezoekt wordt meegestuurd en wordt opgeslagen op uw computer of apparaat.

Lees meer over cookies op onze website in onze cookieverklaring.

Delen via social media

Op onze website zijn op diverse plaatsen iconen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten door middel van het delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden mogelijk cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Inzien, laten aanpassen of verwijderen van uw gegevens.

U heeft altijd het recht om de over u verzamelde gegevens in te zien, te laten wijzigen of te verwijderen. Wanneer u dit wilt kunt u een e-mail sturen naar info@burowartaal.nl Om er zeker van te zijn dat de gegevensaanvraag door u is gedaan verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Zo kunnen wij de echtheid van het verzoek controleren. We adviseren uit veiligheidsoverwegingen wel om uw BSN zwart te maken in de kopie. Wij reageren altijd z.s.m. op uw verzoek.

Tevens heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buro Wartaal. Ook heeft u het recht op het indienen van een verzoek om de over u verzamelde gegevens aan te leveren in een computerbestand voor overdracht aan een andere organisatie (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

Ook willen we u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen via de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. U kunt dat doen via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het huidige gebruik van (administratie) systemen en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen aan onze site ofwel gebruik van nieuwe softwarepaketten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij raden het daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. De op de website vermelde verklaring is altijd de meest recente versie.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op:

Onze Contactgegevens

Buro Wartaal
Cappelblok 17
4741DS Hoeven

Tel: 0650 865 819

www.burowartaal.nl
info@burowartaal.nl

KVK: 65077024